Hrvatski | English
FAIL (Flash Player v8 needed).

Ponuda

Telefonske centrale
Strukturno kabliranje
Aktivna mrežna oprema
Informatički sustavi
Video nadzor
Reference

Kontakt

Sinel telekomunikacije Ltd.

Sinel telekomunikacije, company for production, trade and services, Limited

Rudarska 3
52220 Labin, Croatia

OIB: 54723208376
MB: 2771039

Phone: +385 (0)52 884 008
Fax: +385 (0)52 884 009
e-mail: telekom@sinel.hr
T-Com - Partner za poslovne korisnike

Strukturno kabliranje

U mogućnosti smo vam projektirati i izvesti strukturno kabliranje računalne mreže, bakrenim (Cat.5e, Cat.6, Cat.7) i optičkim kablovima (SM, MM) po sistemu ključ u ruke. Za to na raspolaganju stoje posebno educirani i certificirani tehničari i oprema.
Kod strukturnog kabliranja vodimo se uvijek osnovnim načelima koje strukturno kabliranje treba zadovoljiti, a to je da kabliranje treba biti:
  • zasićeno (izveden dovoljan broj priključnih mjesta u odnosu na broj zaposlenih),
  • generičko (izvedba instalacije kabelima neovisnim o tehnologiji opreme),
  • fleksibilno (omogućeno povezivanje sustava preko standardiziranih komponenata)
U strukturno kabliranje po sistemu «ključ u ruke» spada:
  • planiranje i pripremni radovi,
  • projektiranje,
  • nadzor,
  • instaliranje,
  • testiranja i mjerenja,
  • administracija i upravljanje.
Jednostavno rečeno, strukturno kabliranje treba osigurati dovoljan broj priključaka višestruke namjene, čiju će svrhu i obujam korištenja odrediti sam korisnik prema svojim trenutačnim potrebama, ali uvažeći  potrebe u bližnjoj budućnosti.
Strukturno kabliranje vam osigurava zaštitu investicije na dugi period.